راهنمای خرید

PURCHASE GUIDE

برگشت به سام‌تایر

اگر انتخاب مناسبی نداشتین یا از کالای دریافتی راضی نبودید.
نهایتاً تا یک هفته بعد از تاریخ خرید، می‌توانید لاستیک را مرجوع کنید. اما به یاد داشته باشید، تا زمانی مرجوع بودن لاستیک مورد قبول سام‌تایر است که شما نوار پلاستیکی پیچیده شده در اطراف لاستیک را باز نکرده باشید. آرزوی سام‌تایر، لذت شما از خرید با کیفیت لاستیک است.

برگشت به سام‌تایر

اگر انتخاب مناسبی نداشتین یا از کالای دریافتی راضی نبودید.
نهایتاً تا یک هفته بعد از تاریخ خرید، می‌توانید لاستیک را مرجوع کنید. اما به یاد داشته باشید، تا زمانی مرجوع بودن لاستیک مورد قبول سام‌تایر است که شما نوار پلاستیکی پیچیده شده در اطراف لاستیک را باز نکرده باشید. آرزوی سام‌تایر، لذت شما از خرید با کیفیت لاستیک است.